هیچ محصولی یافت نشد.

قطعات صندلی مثل پایه صندلی، چرخ، مکانیزم صندلی وسایر قطعات آن بسیار مهم هستند. در واقع همه این قطعات با هم یک صندلی راحت را تشکیل می دهند.
قطعاتی از یک تعداد قطعه های کوچک سر هم شده مکانیزم صندلی را تشکیل می دهند تا کاربران یک صندلی راحت داشته باشند.
در ادامه به انواع مکانیزم صندلی که مهم ترین قسمت از قطعات صندلی است می پردازیم :
مکانیزم صندلی L، مکانیزم تیلت یا بدون راکت یا تیله ای یا بدون تسمه، مکانیزم سینکرون ، مکانیزم صندلی زانویی ، مکانیزم اسلایدی ، مکانیزم کلاچی، مکانیزم صندلی خود تنظیمی