هیچ محصولی یافت نشد.

لولا بادبزنی معمولا در درب های فلزی یا چوبی که به صورت رفت و برگشتی و با نیروی کم باز و بسته می شوند و به آن ها درب بادبزنی گفته می شود استفاده می شود.
لولا بادبزنی دو محور دارد که در یک ستون باز و بسته می شوند، یک صفحه دارد که در کنار آن دو محور قرار گرفته است. در واقع این لولا دارای سه بخش است.
استفاده از این لولا به نسبت سایر لولاهای دیگر کمتر است و استقبال کمتری از آن می شود.