هیچ محصولی یافت نشد.

مته برگی از جمله مته هایی است که اکثر متخصصین برق و لوله کش‌ها برای ایجاد سوراخ هایی روی دیوار ، برای سیم کشی و لوله کشی استفاده می‌کنند.
تیغه پهن و صاف آن به همراه ظاهر شبیه برگ موجب شده که به این نوع مته، مته برگی بگویند. در قسمت نوک آن پیکانی تیز داشته که درون چوب فرو می‌رود و آن را به نوعی تثبیت می‌کند.
مته برگی روی دریل شارژی و برقی قابل استفاده است. هر دو طرف تیغه آن تیز بوده و قسمت پایین گوشه هر طرف نیز بسته به شکل و برند مته نوک تیز است. هنگامی که دریل شروع به کار می‌کند دو گوشه نوک تیز پایین مته داخل چوب فرو می رود و سوراخ را ایجاد می کند. چنانچه لبه‌های مته تیز باشد تراشه‌ های بلندی هنگام سوراخ کاری تولید می‌شود.