در حال نمایش یک نتیجه

تیغ کاتر وسیله ای است که می تواند در خانه بیش از پیچ گوشتی استفاده شود، چون یک ابزار برش دستی می باشد.

تیغ کاتر برای برش، خط انداختن و شاید تیز کردن اجسام گوناگون کاربرد دارد. ولی کاربرد کاتر فقط به همین موارد ختم نمی گردد بلکه در صنعت و کارگاه هم استفاده می گردد.