هیچ محصولی یافت نشد.

سیلندر(مغزی) قفل از مهمترین یراق آلات ساختمانی است که در بسیاری از درب و پنجره های ساختمانی که داخل آن ها قفل نصب شده (به استثنای درب چوبی اتاقی) استفاده شده است.
سیلندر(مغزی) قفل قسمتی از قفل است که کلید را وارد آن می کنیم. برای باز و بسته شدن درب و پنجره کلید را باید به درستی داخل مغزی ببرید .
شیارهایی در قسمت مغزی قفل تعبیه شده که کلید با چفت شدن با آن شیارها عمل می کند.

چفت شدن شیارهای کلید با مغزی مهم ترین قسمت کارکرد قفل است . حتی کوچکترین تفاوت بین آن ها موجب می شود کلید در قفل جای نگرفته و در باز و بسته نشود .