در حال نمایش 4 نتیجه

قیچی و چاقو یکی از ابزارهای مهم باغبانی است. برای یک باغبان ابزارهای زیادی از جمله قیچی مهم است. همانند جراحی که قیچی نقش مهمی ایفا می کند، برای باغبانی هم به همین صورت است و قیچی و چاقو بسیار مهم است.
قیچی ها انواع متفاوتی بسته به کاربردشان دارند. در ادامه به توضیح هرکدام می پردازیم:
قیچی‌های معمولی که برای هرس شاخه ها، تهیه قلمه
قیچی‌های دسته بلند برای سرزنی شاخه‌های بلند
قیچی چمن‌زنی برای قطع چمن و آرایش گیاهان حصار در فضای سبز
قیچی سرشاخه زن، قیچی پیتاژ و قیچی دالبر تعدادی از این قیچی‌ها هستند.
چاقوی پیوند هم برای انتقاب پیوند گیاه به گیاه کاربرد دارد.