در حال نمایش 3 نتیجه

ریل از جمله قطعات درب های کشویی است که شامل کاربری سبک، سنگین و نیمه سبک می شوند و برای تعادل درب به کار می روند.
حداکثر بار قابل تحمل این ریل ها از 80 کیلوگرم تا 1200 کیلوگرم متغیر است.
در ادامه به توضیح هرکدام می پردازیم :
سبک : برای درب های کشویی سبک، آویز های کشتارگاهی، خطوط مونتاژ و تولید و…
سنگین : برای درب های کشویی سنگین، صنایع آهنگری، کارخانجات و…
نیمه سبک : برای درب های کشویی نیمه سبک، درب های کشویی چوبی، آویزهای فرش و…