هیچ محصولی یافت نشد.

تراز دیجیتال وسیله ای است که برای اندازه گیری سطوح افقی و عمودی کاربرد دارد و در ظاهر شبیه به تراز های دستی است با این تفاوت که روی این تراز ها یک صفحه نمایش دیجیتال دارد که با کمک نمایش اعداد می توان میزان صافی و ناهمواری را اندازه گرفت.
در بعضی از تراز دیجیتال علاوه بر صفحه نمایش ،کپسول شیشه ای نیز قرار دارد که می توان برای دقت بیشتر از آنها استفاده کرد.