در حال نمایش 10 نتیجه

چرخ بادی زیرمجموعه ریل،قرقره و چرخ هستند که چرخ بادی با محور بلبرینگ در مکان هایی با زمین سست و نرم و ناهموار چون زمین های کشاورزی و ماسه ای و همچنین برای حمل و نقل بارهای سبک در مسیر های طولانی پیشنهاد می گردد.