هیچ محصولی یافت نشد.

تلمبه یک وسیله است که به ما در باد کردن یک سری از وسایل مثل لاستیک دوچرخه، بادکنک، تشک بادی و… کمک می کند. تلمبه انواع متفاوتی دارد و هرکدام کاری انجام می دهند.
درادامه به انواع تلمبه که براساس نوع عملکرد، کاربرد و منبع انرژی دسته بندی می شوند می پردازیم:
دسته اول دستی است که با انرژی دستان شما کار می کند وکمی وقت گیراست و بیشتر برای بادکردن بادکنک به کار می رود.
دسته دوم پایی است که با انرژی پای شما کار می کند و کار با آن ساده تر است و مجهز به فشارسنج نیز است و بیشتر برای بادکردن تشک و لاستیک دوچرخه و توپ و… به کار می رود.
دسته سوم اتوماتیک و برقی است که به کمک برق و باتری کار می کند و برای هرچیزی می توان آن را به کار برد.