در حال نمایش 2 نتیجه

مته الماسه ديوار يک سری الماس هشت شكل دارد كه به مته دو الماس معروف هستند و يا داراي دو الماس هشت شكل عمود بر هم اند كه به آن مته های چهار الماس می گویند.

الماس آن در انتهای مته از جنس سخت كاري شده است و هر چقدر متريال آن بهتر باشد طول عمر مته بيشتر می شود و عمل سوراخ كاری آسان تر انجام مي گیرد.