هیچ محصولی یافت نشد.

سمپاش یکی از ابزارهای پرکاربرد در باغبانی و کشاورزی است. باغبانان و کشاورزان برای تامین و حفظ شرایط مطلوب مصولات و گیاهان خود نیاز به سمپاشی دارند. از سمپاش برای ضدعفونی سطوح هم می توان استفاده کرد.
سمپاش ها بسته به نوع کاربرد خود به سه دسته شارژی، دستی و موتوری تقسیم می شوند.
شارژی و دستی ساده و سبک هستند و قیمت کمتری دارند و برای فضاهای کوچک کاربرد دارند. سمپاش های دوشی از این مدل هستند.
برای فضاهای بزرگ به سمپاش بزرگتر احتیاج است. زنبه و فرغونی را می توان برای این نوع فضا استفاده کرد ولی هزینه آن ها گران ، حمل و نگه داری آن ها سخت است.
می توان از سمپاش های پشتی موتوری نیز برای باغ ها و فضاهای غیرصنعتی استفاده کرد که وزن کمتری دارند.