هیچ محصولی یافت نشد.

رولپلاک قطعه ای است که در سازه های شکننده برای اتصال اجزاء با پیچ به دیوارها استفاده می شود. جنس آن می تواند فلزی ، پلاستیکی و فیبری باشد اما در هر صورت تحمل وزن زیادی را دارد.
انواع رولپلاک بر اساس کاربرد:
ساده، لبه دار، شاخک دار، خار دار، لبه دار شاخک دار، پروانه ای، رول پرچ