در حال نمایش 3 نتیجه

انبر خاربازکن و خار جمع کن در زمره انبرها قرار گرفته اند. ابزار کاربردی است که یک دسته اش را به عنوان اهرم و یک قطعه را هم برای جاگیر شدن در سوراخ‌های تعبیه شده خارها به کار می برد.

خار جمع کن چیست؟ اگر خار از نوع داخلی بوده، از خارجمع کن استفاده می شود. این انبر با فشار دادن دسته، خار را بسته‌ تر کرده و به سادگی آن را داخل یا خارج می‌ نماید.

خار باز کن چیست؟ اگر خار از نوع خارجی باشد، باید از خار باز کن استفاده کرد.