در حال نمایش یک نتیجه

کوپلینگ ابزاری مکانیکی است که برای انتقال قدرت و نیرو از دستگاه های محرک به متحرک استفاده می گردد. کوپلینگ در صنایع، یک عنصر حیاتی می باشد که در اتصال و انتقال قدرت و نیرو در میان دو شفت نقش اساسی دارد. این قطعه در صنایع گوناگون مانند خودرو، نفت و گاز، صنایع برق و الکترونیک و … استفاده می گردد.

بیشترین و اساسی ترین کاربردهای کوپلینگ ها عبارت اند از:

متصل کردن دو شفت در دستگاه هایی مانند ژنراتور یا موتور

قطع ساده تر اتصال شفت ها در زمان تعمیرات

ایجاد نامیزانی در شفت ها برای انعطاف پذیر شدن مکانیکی دستگاه

متصل نمودن درایورها

استفاده از ارتعاشات شفت های دوار

انتقال نیرو