در حال نمایش 3 نتیجه

اره آهن بر وسیله ای است كه در جهت برش انواع فلزات استفاده مى گردد.از نام اره آهن بر اين گونه استنباط شود كه تنها براى بريدن آهن است اما بر خلاف نامش از آن براى بريدن انواع مختلف فلزات و البته براى بریدن انواع پلاستيك و گاها در مواردى غير معمول براى بريدن چوب نیز می توان استفاده كرد.