در حال نمایش یک نتیجه

پیچ گوشتی چاقویی از پرمصرف ترین و کاربردی ترین ابزاری هستند که هم در محیط خانه و هم کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
پیچ گوشتی ابزاری است که برای باز وبسته کردن پیچ کاربرد دارد.

پیچ گوشتی چاقویی ابزاری است که با خرید آن صاحب چندین پیچ گوشتی می شوید و انواع آن را نیز در اختیار دارید که می تواند شامل پیچ گوشتی های دوسو یا چهارسو باشد.