هیچ محصولی یافت نشد.

میکرومتر ابزاری است برای اندازه گیری اجسام که می‌تواند برای اشیای کوچک بسیار کاربردی باشد. این وسیله در محیط‌های آزمایشگاهی و بیشتر توسط فیزیک دانان استفاده می شود.
در ادامه انواع میکرومترها را نام برده ایم:
داخل سنج که می توانید دو لبه آن را داخل شی‌ که قصد اندازه‌ گیری آن را دارید بگذارید و با فیکس کردن لبه‌ها اندازه گیری را انجام دهید.
خارج سنج که باید وسیله‌ای را که می‌خواهید طولش را اندازه بگیرید میان دولبه‌ی میکرومتر قرار دهید و پیچ‌ها را سفت کنید. سپس می‌توانید عدد ثبت شده را به‌درستی بخوانید.
عمق‌سنج دارای یک زبانه‌ است که می‌توانید آن را به اندازه‌ی موردنیاز بیرون بیاورید و با فیکس کردن هرزگرد عمق را اندازه بگیرید.
سه فک که پیچ هرزگرد آن در بالای آن قرار دارد و برای اندازه‌ گیری قطر اشیای استوانه‌ای بسیار کاربردی خواهد بود.
امروزه انواع دیجیتالی و لیزری میکرومتر هم تولید شده‌اند که به ‌روزتر هستند.