هیچ محصولی یافت نشد.

قفل پهن کلیدی (اتاقی) قفلی است که برای درب های ورودی واحد آپارتمان و درب هایی که از لحاظ امنیتی مهم می باشند کاربرد دارد.
ساختار قفل پهن کلیدی (اتاقی) به گونه ای است که احتیاجی به سیلندر ندارد و دارای کلید میله ای است که اکثر شما با این کلید ها آشنایی دارید که در قدیم زیاد از این نوع کلیدها برای درب های اتاق استفاده می شد . همچنین در صورت خراب شدن آن امکان تعمیر نیز وجود دارد.