هیچ محصولی یافت نشد.

بکس سر دریلی با نصب ابزارهای کوچک روی دریل می شود از آن به عنوان ابزار دیگری استفاده کرد .

با نصب بکس سر دریلی ، دریل تبدیل به آچار بکس می شود .