در حال نمایش 2 نتیجه

آلن چاقويي مانند چاقوهاي ضامن دار يا مسافرتي، از كنار باز مي‌شوند. آلن چاقويي نیز به همین نحو ساخته شده است و داراي سايزهاي متفاوتی بوده و يك وسيله چند كاره به حساب می آید.
وجود سايزهاي مختلف در كنار هم و در يك دسته، باعث افزايش كاربرد اين وسيله براي باز و بسته كردن پيچ‌هاي متفاوت شده ‌است.