در حال نمایش یک نتیجه

نوک بیت آلن موجب جلوگیری از سر خوردن و جابجا شدن آچار یا فشار به پیچ و تغییر شکل دندانه های آن می گردد. در حقیقت پیچ و آچار مانند قفل و کلید عمل می نمایند و شکل نوک بیت آلن موجب سهولت در انجام کار می شود.