در حال نمایش یک نتیجه

لوازم جانبی کمپرسور هوا وسایلی هستند که برای عملکرد دقیق و مناسب کمپرسور هوا نیاز هستند. این وسایل مانع از کاهش طول عمر دستگاه می شوند.
در ادامه به انواع لوازم جانبی کمپرسور هوا می پردازیم :

شلنگ فنری رابط بین مخزن باد و ابزار بادی است .
گیج فشار یا فشارسنج یا گیج باد فشارهوای داخل مخزن کمپرسور باد را نشان می دهد.
کوپلینگ برای اتصال میان دو شفت متفاوت است و اجازه جدا شدن این قطعات را نمی دهد. ارتعاشات را از بین می برد و بارهای ضربه ای را هم کاهش می دهد.
فیلتر هوا صدای کمپرسور را کاهش می دهد و هم چنین از ورود گرد وغبار به داخل کمپرسورجلوگیری می کند .
رطوبت گیر وظیفه جذب قطرات آب را دارد.
تفنگی باد یا باد پاش وظیفه انتقال باد از کمپرسور به سطح یا قطعه ای که می خواهیم استفاده کنیم را دارد.