هیچ محصولی یافت نشد.

کفش ایمنی برای افرادی ساخته شده است که در محیط کارشان نیاز به ایمنی زیادی دارند.
این کفش ها معمولا از چرم طبیعی ساخته دارای مقاومت بیشتر و رویه محکم تری نسبت به کفش های معمولی دارند.
کفش ایمنی در کارهایی مثل ساختمان‌سازی، تراش‌کاری، تعمیرکاری و کارخانه‌های صنعتی استفاده می شود.
انواع این کفش ها عبارت اند از :
کفش صنعتی که رویه و کفی بسیار مقاومی در برابر اسید، باز، بنزین و… دارد .
کفش آتش نشانی که در برابر آتش بسیارمقاوم است.
نیم بوت ایمنی که از ساق پا نیز محافظت می کند.