در حال نمایش یک نتیجه

آچار سه نظام علت نام گذاری اش این است که برای باز و بسته کردن سه نظام و قرارگیری مته در درون آن به یک آچار مخصوص نیازاست.

آچار سه نظام در بسته بندی دریل قرار می گیرد. از دریل های با سه نظام آچاری برای مصارف سنگین و صنعتی استفاده می‌ گردد.