در حال نمایش یک نتیجه

قیچی شارژی در واقع قیچی الکتریکی هرس شاخه درختان است که توان خود را برای کارایی از طریق یک باتری تامین می نماید.

قیچی شارژی قابل حمل است و با داشتن باتری لیتیومی در شرایط کاری سنگین بسیار مناسب است. با توجه به توان باتری و جنس تیغه، این قیچی می تواند در قطر برش های مختلفی ساخته شود.

به دلیل اینکه درهرس کردن درختان، بریدن شاخه های بلند درختان امری ضروری می باشد، قیچی های شارژی از لحاظ تیپ برش در دو نوع معمولی برای هرس شاخه های با ارتفاع کوتاه و در نوع دسته بلند برای بریدن شاخه های بلندتر دسته بندی می شوند.