هیچ محصولی یافت نشد.

سیم لخت کن اتوماتیک از جمله ابزارآلات دستی و زیرمجموعه انبر است.
به طور کلی سیم لخت کن یک ابزار دستی قابل حمل است که توسط اغلب برقکاران، برای برداشتن پوشش محافظ سیم برق برای تعویض یا تعمیر آن استفاده می شود.
همچنین می تواند انتهای کابل های برق را به سیم ها یا ترمینال های دیگر متصل کند.
در سیم لخت کن اتوماتیک یک طرف صاف نگه داشته می شود در حالی که طرف دیگر در سیم کش اتوماتیک بریده شده و برداشته می شود. یک تازه کار می تواند با استفاده از سیم کش اتوماتیک، اکثر سیم ها را به سرعت قطع و جدا کند.