هیچ محصولی یافت نشد.

لباس کار با پوشاندن تمام بدن از تماس هرگونه وسیله‌ی تیز و برنده و مواد خارجی با بدن جلوگیری می‌کند. باغبانی، تراشکاری و فعالیت در کارگاه‌های چوب‌بری از مشاغلی هستند که به لباس کار نیاز دارند. لباس‌های کار در انواع مختلف یکسره‌ی دوبنده و کاپشن و شلوار تولید می‌شوند و رنگ آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارند.
هنگام انتخاب به سایز آن توجه کنید. لباس بزرگ یا کوچک ممکن است برای افراد دردسر ایجاد کند. برخی از لباس‌های کار ضد آب و ضد آتش هستند یا در قسمت مچ پا دارای زیپ هستند و می‌توان اندازه‌ی آن‌ها را تغییر داد. همچنین مدل‌های دوبنده‌ی لباس کار هم قابلیت تنظیم شدن را دارند.
پزشکان و پرستاران نیز از دیگر افرادی هستند که در هنگام کار موظف به پوشیدن روپوش در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی هستند.
پیش‌بند آشپزها و کافه‌دارها نیز ازجمله لباس‌های کار است.