هیچ محصولی یافت نشد.

محافظ گوش یا گوش گیر از وسایل ایمنی است که برای پوشاندن گوش افراد استفاده می‌شود.
محافظ گوش برای بستن مجرای گوش بیرونی استفاده می‌شود که توانایی شنیدن را کم می کند. این وسیله محافظی در برابر نویزها و امواج ناهنجار صوتی است.
برخی افراد آن را هنگام مطالعه و درس خواندن و برخی دیگر در نجاری و جوشکاری ، که شغل هایی پرسروصدا است استفاده می کنند.
آرایشگران هم جهت جلوگیری از رفتن مواد شیمیایی به داخل گوش استفاده می کنند و برخی افراد دیگر برای پوشاندن گوش در مقابل باد سرد در زمستان استفاده می کنند.