در حال نمایش 6 نتیجه

پیچ گوشتی ستاره ای یا ترکس جزیی ازدسته ابزارآلات دستی است که از دو قسمت میله و دسته تشکیل شده اند که یک سر میله به دسته متصل است و سر دیگر آن بر روی پیچ قرار می گیرد.
پیچ گوشتی ستاره ای سری ستاره ای شش گوش دارد و از این نوع برای اطمینان از اعمال گشتاور لازم استفاده می‌شود، برای مثال در کارهای مکانیکی.
میله و نوک پیچ گوشتی باید از مواد و آلیاژهای بسیار مقاوم ساخته شده و سختی کاری شده باشند.