در حال نمایش یک نتیجه

انبر پرس وایرشو انبرپرس وایرشو یک ابزار است که در جهت پرس کردن و متصل کردن محکم و دقیق سرسیم یا وایرشو به سیم های برق استفاده می شود. استفاده از انبر پرس وایرشو فقط مختص قشر برق کار جامعه نیست و تقریبا هر شغلی که با سیم برق سر و کار دارد به این ابزار نیازمند است.

معمولا برای اتصال مطمئن و سریع سیم در یک سلول ترمینال از انبر پرس وایرشو استفاده می شود.